Video

XÂY DỰNG TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Mục tiêu

  • Người tham gia hiểu được giá trị vô giá của sự đoàn kết, làm việc với tinh thần đồng đội.
  • Hiểu được giá trị của cá nhân, tầm quan trọng của tập thể, mục tiêu chung mà tổ chức cần đạt được.
  • Các cá nhân trong đội biết được những xung đột có thể xảy ra, chia sẻ ý kiến, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.
  • Biết tôn trọng bản thân, yêu quý đồng nghiệp, ý thức trách nhiệm cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung.

Đối tượng

Toàn thể các nhân viên trong doanh nghiệp

Nội dung trọng tâm

Địa điểm tổ chức

Chương trình xây dựng tinh thần đồng đội sẽ được tổ chức tại khu du lịch bên ngoài Quý công ty, nhằm mục đích kết hợp chương trình huấn luyện với các hoạt động, trò chơi dã ngoại.

Nội dung chương trình

VAPT sẽ thiết kế các hoạt động, trò chơi mang tính đồng đội cao, phù hợp với các giá trị văn hóa của Quý công ty. Thông qua các hoạt động này, các thành viên tham gia sẽ dễ dàng cảm nhận được giá trị của sự đoàn kết, vai trò của cá nhân và tầm quan trọng của tập thể. Từ đó các thành viên sẽ biết yêu quý, tôn trọng đồng nghiệp, cùng chung sức hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.


Nội dung chi tiết các hoạt động, trò chơi trong chương trình xây dựng tinh thần đồng đội sẽ được thiết kế theo quy trình sau:

  • Thống nhất địa điểm tổ chức
  • VAPT thiết kế và trình bày chi tiết các hoạt động, trò chơi phù hợp với đặc điểm và địa hình của khu du lịch.
  • Quý công ty xem xét và phê duyệt chương trình.
  • Tiến hành tổ chức chương trình

Quy trình tổ chức các hoạt động

1. Công bố tên hoạt động/trò chơi và luật chơi

2. Tiến hành thực hiện hoạt động/trò chơi.

3. Phỏng vấn sự cảm nhận của người tham gia

4. Các đội thảo luận, bài học kinh nghiệm thông qua hoạt động.

5. Giảng viên tóm tắt và truyền đạt các điểm quan trọng để xây dựng tinh thần đồng đội.

Thời lượng

1 - 2 ngày. 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

0947 346 389 - 0939 953 889

My status

Ms. Dieu

(+84) 934 85 83 87

(+84) 938 992 445

dieunth@vapt.edu.vn


My status
Ms. Nghia

(+84-8) 360 27 103

(+84) 909 311 709

nghiatb@vapt.edu.vn

Thống kê website

mod_vvisit_counterOnline1
mod_vvisit_counterTổng lượt262921
Nghệ thuật đàm phán - Dai-Ichi Life (13 & 14.07.2015)Train The TrainerRa quyết định và giải quyết vấn đề - Sunjin Đồng Nai- 15-08-2012Khám phá sức mạnh tiềm ẩn để làm việc hiệu quả - SYM (27.08.2014)Đào tạo giảng viên nội bô chuyên nghiệp - MTex (10 & 17.04.2015)LG-VINA Teambuilding 2013Kỹ năng lập kế hoạch làm việc hiệu quả - MTex (16-11-2013)Kỹ năng QL thời gian & tổ chức công việc hiệu quả - Dai-ichi Life (14.05.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (22-08-2013)Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp - LG-VINA (17-01-2014)Kỹ năng bán hàng & chăm sóc Khách Hàng chuyên nghiệp - ISUZU (25 & 26.09.2014)Teambuiding \Tư vấn & đào tạo nhận thức về ISO14001 -CXtech (ngày 25-05-2013)Selling SkillsKỹ năng tư duy sáng tạo và cải thiện công việc hiệu quả - CXtech (ngày 19 & 26-10-2013)Kỹ năng tư vấn bán hàng nâng cao - ISUZU (HN ngày 16 & 17.04.2014)Kỹ năng giải quyết vấn đề & thái độ làm việc hiệu quả - RtR (06 & 07.10.2014)Kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả - Ceva (29.01.2015)Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả - Ceva (17.10.2014)Nhận thức để thay đổi bản thân tích cực - bms (08-09-2012)Thay đổi bản thân - vực dậy niềm tin - LG Vina (28-02-2013)