Video

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Mục tiêu

  • Nâng cao tối đa khả năng đàm phán qua việc áp dụng hiệu quả những kỹ năng đàm phán hiện đại, phù hợp với các tình huống đàm phán khác nhau.
  • Am hiểu các nguyên tắc, chiến lược đàm phán.
  • Phòng ngừa và tránh các lỗi nghiêm trọng trong đàm phán.


Đối tượng

  • Ban lãnh đạo của Quý doanh nghiệp
  • Cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng Marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng
  • Các cá nhân thường xuyên giao dịch, trao đổi mua bán muốn nâng cao kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả

Nội dung trọng tâm

Tổng quan về đàm phán, thương lượng

1. Đàm phán – thương lượng là gì?

2. Các nguyên tắc và mục tiêu trong đàm phán

3. Các dạng đàm phán – thương lượng

4. Các giai đoạn trọng yếu trong thương lượng

5. Các đặc điểm của một nhà đàm phàn – thương lượng thành công

Chuẩn bị cho việc đàm phán, thương lượng

1. Xác định mục tiêu và tiêu chí cuộc đàm phán

2. Tìm hiểu đối phương

3. Các nguyên tắc cơ bản khi đàm phán

4. Thiết lập các chiến lược khi đàm phán

5. Lên kế hoạch cho cuộc đàm phán

Tiến hành đàm phán, thương lượng

1. Mở đầu cuộc đàm phán ấn tượng

2. Thống nhất chương trình đàm phán

3. Tìm hiểu nhu cầu thực sự của đối phương

4. Các chiến thuật gây ảnh hưởng trong đàm phán

5. Tạo dựng lòng tin và thu hẹp khoảng cách trong đàm phán

6. Những rào cản thường gặp trong đàm phán

1Các chiến thuật trong đàm phán, thương lượng

1. Các chiến lược và sách lược

2. Năm chiến lược cơ bản

3. Các chiến lược đàm phán khác

1Tiến hành đàm phán, thương lượng

1. Bí quyết nhượng bộ

2. Xử lý bế tắc

3. Lựa chọn cách kết thúc

4. Thực thi quyết định

5. Những lỗi nghiêm trọng nên tránh trong đàm phán, thương lượng

Thời lượng

2 - 3 ngày.

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

0947 346 389 - 0939 953 889

My status

Ms. Dieu

(+84) 934 85 83 87

(+84) 938 992 445

dieunth@vapt.edu.vn


My status
Ms. Nghia

(+84-8) 360 27 103

(+84) 909 311 709

nghiatb@vapt.edu.vn

Thống kê website

mod_vvisit_counterOnline156
mod_vvisit_counterTổng lượt263076
Nghệ thuật đàm phán - Dai-Ichi Life (13 & 14.07.2015)Train The TrainerRa quyết định và giải quyết vấn đề - Sunjin Đồng Nai- 15-08-2012Khám phá sức mạnh tiềm ẩn để làm việc hiệu quả - SYM (27.08.2014)Đào tạo giảng viên nội bô chuyên nghiệp - MTex (10 & 17.04.2015)LG-VINA Teambuilding 2013Kỹ năng lập kế hoạch làm việc hiệu quả - MTex (16-11-2013)Kỹ năng QL thời gian & tổ chức công việc hiệu quả - Dai-ichi Life (14.05.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (22-08-2013)Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp - LG-VINA (17-01-2014)Kỹ năng bán hàng & chăm sóc Khách Hàng chuyên nghiệp - ISUZU (25 & 26.09.2014)Teambuiding \Tư vấn & đào tạo nhận thức về ISO14001 -CXtech (ngày 25-05-2013)Selling SkillsKỹ năng tư duy sáng tạo và cải thiện công việc hiệu quả - CXtech (ngày 19 & 26-10-2013)Kỹ năng tư vấn bán hàng nâng cao - ISUZU (HN ngày 16 & 17.04.2014)Kỹ năng giải quyết vấn đề & thái độ làm việc hiệu quả - RtR (06 & 07.10.2014)Kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả - Ceva (29.01.2015)Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả - Ceva (17.10.2014)Nhận thức để thay đổi bản thân tích cực - bms (08-09-2012)Thay đổi bản thân - vực dậy niềm tin - LG Vina (28-02-2013)